Kakšne bodo cene pogonskih goriv po 25. aprilu?

Cene goriv bi v torek utegnile biti nekoliko nižje, razen če se vlada odloči zvišati trošarine. Regulirana cena litra 95-oktanskega bencina in cena dizla ob slovenskih regionalnih cestah se od lanskega junija znova določa vsak drugi torek.

Formula reguliranih cen se je v zadnjih mesecih pogosto spreminjala. Ceno so višale, oziroma večje pocenitve preprečevale, okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, prispevek za energetsko učinkovitost, z lanskim avgustom pa se je zvišala tudi marža trgovcev (z 0,0591 evra na liter dizla na 0,0983 evra, pri bencinu pa s 0,0607 evra na 0,0994 evra za liter).

Še vedno velja, da ni potrebno plačevati prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Z lanskim decembrom je del formule znova biokomponenta. Slednje je za nekaj centov podražilo predvsem dizelsko gorivo.

Vlada je kmalu po novem letu začela znova posegati v marže. Sredi januarja jih je povečala za dizelsko gorivo in kurilno olje in tako preprečila pocenitev. Pred mesecem je trošarine znižala.

Iz vzorca sklepamo, da bo vlada v obdobjih, ko bodo cene goriva na mediteranskih trgih padale, trošarine zviševala. V času rasti jih pusti nespremenjene.

Pred dvema tednoma vlada trošarin ni zvišala, četudi so se cene dizla na trgih znižale. Trošarina za dizel tako ostaja 0,423 evra na liter (pred tem 0,40633 evra). Nespremenjena je pred 14 dnevi ostala tudi trošarina za bencin, in sicer 0,388 evra liter.

Cena bencina po 25. aprilu

Od lanske jeseni nemalokrat spremljamo, kako cena bencina na mediteranskih trgih ubere drugačno pot kot dizelsko gorivo. Tako je bilo pred dvema tednoma, ko je na globalnih trgih bencin ubral podobno pot kot nafta, ki se je podražila, dizel se je kljub temu pocenil. Tokrat bencin ostaja na podobnih ravne, pri dizlu zaznamo nadaljnje padanje cen.

Če je evro v prvih mesecih leta pogosto izgubljal v primerjavi z dolarjem, se je v zadnjih dveh tednih okrepil, tudi prek 1,10 dolarja. V povprečju je zadnje dva tedna vreden skoraj odstotek več kot v prejšnjem obdobju. Krepitev evra je nevtralizirala vpliv skromne rasti cen bencina izraženih v dolarjih.

Iz podatkov lahko sklepamo, da vlada prav dosti manevrskega prostora za spreminjanje trošarine za bencin ne bo imela (pričakujemo, da se bo obnašala tako kot doslej in se za dvige trošarin odločala zgolj v času, ko bodo cene padale).

Ob nespremenjenih trošarinah pričakujemo, da bo cena bencina ostala blizu trenutne ravni 1,416 evra.

Pri dizlu za razliko od bencina na mediteranskih trgih zaznavamo pocenitve. Če pri tem upoštevamo še gibanje evra, pričakujemo, da bo v torek liter stal 1,42 evra, oziroma en cent manj. Regulirana cena sedaj znaša 1,441 evra. Izračun je narejen ob predpostavki, da država ne poseže v trošarine.

vir Foto: Pexels