Kot davčni svetovalec in kot nekdanji generalni direktor Dursa, Pursa in Fursa sem se in se še zmeraj zavzemam za zakonito plačevanje vseh davčnih obveznosti, katere v skladu z zakonom morajo plačati davčni zavezanci. Istočasno pa se ne strinjam z nezakonitimi odločbami Fursa in zaradi tega opozarjam na njih, istočasno pa se s svojimi strankami, če se le da in če stranka želi, vztrajamo z vlaganjem pravnih sredstev, to je pritožb in tožb. 

[Mag. Ivan Simič, v svoji kolumni TUKAJ]