Inšpektorat RS za delo je pri treh od štirih turških izvajalcev del pri projektu drugega tira

Inšpekcija je na gradbišču železniškega tira med Divačo in Koprom, kjer so delavci napovedali stavko za 15. februar, opravila več deset nadzorov. Inšpekcija je pri tem odkrila več kršitev, vključno s tistimi, ki se nanašajo na delovni čas, regres in varstvo pri delu. Do zdaj so bili pod drobnogledom vzeti predvsem turški izvajalci Yapi Merkezi, Türkcan in Yorpol.

Pri podjetju Yapi Merkezi so od leta 2021 do danes izvedli 52 inšpekcijskih pregledov in ugotovili 23 nepravilnosti. Kršitve so bile predvsem zaznane na področju delovnih razmerij, kot so izplačila regresa in neustrezno vodenje evidenc o delovnem času. Izdanih je bilo več upravnih odločb in sproženih prekrškovnih postopkov. Prav tako so bili odkriti prekrški na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno z neupoštevanjem obveznosti ocene tveganja in pravilnikov o varnosti na gradbiščih. Skupaj je bilo podjetju Yapi Merkezi izrečenih 13 ukrepov, vključno z upravnimi odločbami in opozorili. Nekateri postopki pa še vedno tečejo.

Podjetje je proti nekaterim odločitvam vložilo zahtevek za sodno varstvo. Inšpektorat zaradi slednjega ni mogel posredovati več podrobnosti. Türkcan je do sedaj prejel 21 inšpekcijskih pregledov. Odkrito je bilo 15 kršitev.

Kršitve na področju delovnih razmerij

Inšpektorat za delo je zaradi kršitev na področju delovnih razmerij izrekel globe podjetju Türkcan, in sicer v skupni višini 4.000 evrov, zaradi oviranja inšpekcijskega postopka. Gre za dve globi po 1.500 evrov za pravno osebo in dvakrat po 500 evrov za odgovorno osebo. Podjetje namreč ni dostavilo zahtevane dokumentacije, kot so razporedi delovnega časa in dokazila o izplačilu regresa. Ker Türkcan glob ni plačal, so primer predali v izterjavo Finančni upravi RS.

Poleg tega so Türkcanu izdali tudi ureditveno odločbo, ki zahteva sprejetje splošnega akta za določanje delovnega časa in pogojev za njegovo začasno prerazporeditev. Zaradi kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu je inšpektorat izdal še eno upravno ureditveno odločbo. Nekateri postopki so še vedno odprti.

V podjetju Yorpol so inšpektorji od leta 2021 opravili štiri nadzore, odkrili dve kršitvi in izdali eno upravno odločbo, ki zahteva izdelavo interne raziskave nezgode in vzpostavitev preventivnih ukrepov. Podjetje je zahteve izpolnilo.

YM Construction, še en turški izvajalec, ki deluje na projektu drugega tira, zaenkrat še ni bil obravnavan s strani inšpektorata za delo. Društvo Delavska svetovalnica je v preteklih mesecih večkrat opozorilo na kršitve delavskih pravic v omenjenih podjetjih.

vir; Foto: Zajem zaslona YT; Portal24