FURS izdal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za 2022

Finančna uprava RS (FURS) je v prvem svežnju z datumom odpreme 31. 3. 2023 poslala 961.322 informativnih izračunov dohodnine za leto 2022. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila.

Rok za vložitev ugovora se izteče 3. maja 2023. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2023, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 31. maja 2023. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2023.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.

Ugovor

V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 3. maja 2023 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR.

Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Zavezancem ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR, ni treba vlagati. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

V prvem svežnju bo informativne izračune prejelo 961.322 zavezancev, od tega 66.626 (7 %) z doplačili, 543.039 (56 %) z vračili, 351.657  (37 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine.

V tej tranši bo skupaj za 29.487.300,33 EUR doplačil in 93.947.953,58 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 443 EUR, povprečni znesek vračila pa 173 EUR.

Glede na datum odpreme 31. marec 2023 se bo rok za ugovor iztekel 3. maja 2023, rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2023, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 31. maja 2023.

V prvi tranši bodo informativni izračuni izdani rezidentom Republike Slovenije, ki so zavezanci za  dohodnino in niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti (če davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) ali nimajo dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (KD).

Tako kot pretekla leta, zavezanci prejmejo informacijo o morebitni izdaji njihovega informativnega izračuna dohodnine na spletni strani eDavki. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če ji zavezanec sporoči davčno številko.

Informativni izračun dohodnine bodo lahko zavezanci videli tudi na mobilni aplikaciji eDavki.

Naslednji sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen 31. maja 2023.

Tako kakor v lanskem letu, bodo tudi letos informativni izračuni dohodnine izdani vsem zavezancem, ki so imeli v preteklem letu kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno osnovo za odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka.

vir: FURS