Evropska unija na preizkušnji: Uvoz kitajskega biodizla ogroža evropsko industrijo

Evropska unija je že dolgo vodilna v prizadevanjih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, pri čemer imajo biogoriva ključno vlogo. S svojim regulativnim okoljem in trgom za biogoriva je EU postala prvi svetovni trg za uporabo biodizla. Združene države članice EU so tudi največji proizvodni blok na svetu, kar dodatno poudarja pomembnost njihove vloge v globalnem boju proti podnebnim spremembam.

V skladu s cilji Fit for 55 bo povpraševanje po trajnostnem biodizlu, kot so FAME, HVO in letalsko gorivo, v vseh prometnih sektorjih (cestni, pomorski in letalski) naraščalo. Stopnja trajnosti, ki jo pričakujejo proizvajalci in potrošniki v EU, nenehno raste, saj biogoriva pomembno prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v prometu.

Vendar pa je ta pozitivna slika ogrožena. Kljub nizkim zavezam glede podnebnih sprememb in pomanjkanju obveznih mandatov za biogoriva doma, Kitajska želi postati glavni vir obnovljive energije v prometu. S podporo kitajske vlade se je njihova industrija biodizla razvila tako, da je skoraj izključno usmerjena na trg EU.

Od leta 2020 se uvoz biodizla (FAME, HVO, HEFA) iz Kitajske v EU povečuje. Leta 2023 je bilo iz Kitajske v EU izvoženih 1,8 milijona ton biodizla, kar predstavlja več kot 90 odstotkov celotnega kitajskega izvoza biodizla. Ta biodizel se prodaja po dampinških cenah, kar negativno vpliva na evropske proizvajalce in vrednostno verigo. Cene biodizla v EU so padle, kar je povzročilo trpljenje industrije, od pridelovalcev oljne ogrščice do proizvajalcev biodizla.

Nepoštene kitajske prakse

Evropski proizvajalci biodizla, ki jih zastopa Evropski odbor za biodizel (EBB), že od začetka problema sodelujejo z oblastmi, da bi zaustavili te nepoštene prakse kitajskih izvoznikov. Proizvodni obrati po vsej EU poslujejo z izgubo, proizvodnja biodizla pa se dramatično zmanjšuje. Zapirajo se obrati, mnogi delujejo z zmanjšano zmogljivostjo, naložbe v napredne zmogljivosti pa so bile ustavljene.

EU se mora odločno postaviti proti kitajski strategiji, ki uničuje evropsko industrijsko bazo na področju obnovljivih virov energije. Ukrepi, ki jih mora sprejeti Evropska komisija, vključujejo takojšnjo registracijo uvoza iz Kitajske in uvedbo strogih začasnih dajatev, kot to dovoljujejo protidampinški predpisi. Pomembno je, da so ti ukrepi dovolj visoki, da se ponovno vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji v Uniji.

Če EU ne bo ukrepala, bo industrija biodizla v Uniji morda propadla, kar bi dramatično vplivalo na kmetijski sektor in delovna mesta po vsej EU. Kmetijski sektor je že resno ogrožen, saj je kitajski nepošteni uvoz znižal prihodke pridelovalcev oljne ogrščice. Evropska komisija mora torej sprejeti odločne ukrepe, da zaščiti evropsko industrijo in kmetijski sektor ter prepreči propad ključnega dela evropskega gospodarstva.

[Vir: Euractiv]; Portal24; Foto: Freepik