EU sprejema pravila za upravljanje zamrznjenega ruskega premoženja

Evropski Svet je v luči nezakonite ruske invazije na Ukrajino v februarju 2022 sprejel pomemben sklep, ki pojasnjuje obveznosti centralnih depozitarjev vrednostnih papirjev (CDD), ki imajo zamrznjena sredstva in rezerve Centralne banke Rusije (CBR) zaradi omejevalnih ukrepov EU.

Sklep, pojasnjuje prepoved teh transakcij kot tudi pravni status prihodkov, ki jih CDD ustvarijo v zvezi z imetništvom ruskega imobiliziranega premoženja, in določa jasna pravila za subjekte, ki jih imajo. Svet je sklenil, da morajo centralne depotne družbe, ki imajo več kot 1 milijon EUR sredstev CBR, ločeno obračunavati izredna denarna stanja, ki se kopičijo zaradi omejevalnih ukrepov EU, in ločeno hraniti ustrezne prihodke. Poleg tega je CDD prepovedano razpolagati s tem čistim dobičkom

Vendar pa lahko centralni depozitarji ob določenih pogojih od svojih nadzornih organov zahtevajo dovoljenje za sprostitev dela čistega dobička, ob upoštevanju zakonskih zahtev okoli upravljanja kapitala in tveganj.

Glede na tveganja in stroške, povezane z zadrževanjem sredstev in rezerv Centralne banke Rusije, lahko torej vsak centralni depozitar vrednostnih papirjev od svojega nadzornega organa zahteva dovoljenje za sprostitev deleža teh čistih dobičkov glede na skladnost z zakonskim kapitalom in tveganjem.

Ozadje

Voditelji G7 so 6. decembra 2023 izrazili potrebo po odločnem napredku pri usmerjanju izrednih prihodkov, ki jih imajo v lasti zasebni subjekti in izhajajo neposredno iz zadržanih državnih sredstev Rusije, za podporo Ukrajini. Evropski svet je na svojem zasedanju 14. in 15. decembra 2023 ostro obsodil rusko agresijo proti Ukrajini kot kršitev Ustanovne listine Združenih narodov, potrdil podporo EU neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter pozval k napredku v usmerjanju teh izrednih prihodkov v podporo Ukrajini, njenemu okrevanju in obnovi, ob upoštevanju pogodbenih obveznosti ter EU in mednarodnega prava.