EU prepovedala amalgamske zalivke in žarnice z živim srebrom

Evropski poslanci in predstavniki držav članic so dosegli pomemben politični dogovor, ki bo imel daljnosežne posledice za zdravje ljudi in varovanje okolja v Evropski uniji. Od začetka prihodnjega leta bosta namreč prepovedana uvoz in uporaba amalgamskih zobnih zalivk. Iz prodaje pa bodo umaknjene tudi žarnice, ki vsebujejo živo srebro.

Ta odločitev je plod revizije uredbe o živem srebru, ki predvideva postopno ukinitvijo uporabe in izvoza “črnih” zobnih zalivk do 1. januarja 2025. Zobozdravniki bodo lahko v izjemnih primerih, zaradi posebnih zdravstvenih potreb pacienta, te zalivke uporabljali tudi po tem datumu. Članice EU, ki trenutno ne krijejo stroškov alternativnih materialov za zobne zalivke, imajo možnost, da uvedbo prepovedi odložijo najkasneje do 30. junija 2026.

Prepoved proizvodnje in izvoza amalgamskih zalivk

Nova zakonodaja prav tako določa prepoved proizvodnje in izvoza amalgamskih zalivk od 1. julija 2026. Slednje pomeni, da bo EU postopoma prenehala z uporabo živega srebra v zobozdravstvu. Ta korak je še posebej pomemben. V Uniji se vsako leto porabi okoli 40 ton živega srebra za amalgame, kljub obstoječim omejitvam za otroke do 15. leta starosti, nosečnice in doječe matere.

Spremenjena uredba o živem srebru uvaja tudi prepoved proizvodnje, izvoza in uvoza šestih tipov žarnic, ki vsebujejo živo srebro, s čimer EU stremi k popolni eliminaciji namernega vnosa te nevarne snovi v okolje. Prepovedi bodo stopile v veljavo ob koncu leta 2025 oziroma do 30. junija 2026.

Evropski komisar za okolje, Virginijus Sinkevičius, je ob tej priložnosti poudaril, da ni več razlogov za uporabo živega srebra v vsakdanjem življenju, saj so njegova tveganja za zdravje in okolje jasno dokumentirana. Z revizijo uredbe se EU postavlja v vodilni položaj globalnega gospodarstva, ki ne bo več uporabljalo živega srebra, s čimer daje primer dobre prakse tudi drugim regijam sveta.

Ta zgodovinski dogovor je ključen korak k zagotavljanju bolj zdravega okolja in varovanju zdravja ljudi v Evropski uniji, hkrati pa odraža močno zavezanost k trajnostnemu razvoju in varstvu narave.

vir; Foto: Pexels; Portal24