Site icon Biznis24

EU izboljšuje inovacijsko uspešnost, Slovenija napreduje na 13. mesto

EU izboljšuje inovacijsko uspešnost, Slovenija napreduje na 13. mesto

Glede na poročilo o inovacijski uspešnosti za leto 2024, je večina držav članic EU-ja letos izboljšala svojo inovacijsko uspešnost v primerjavi z lanskim letom. Slovenija se je na lestvici uvrstila na 13. mesto, kar je eno mesto bolje kot lani.

Po ugotovitvah evropskega sistema inovacijskih kazalnikov (EIS) za leto 2024 je na prvem mestu med vodilnimi inovatorkami v EU-ju Danska. Sledijo ji Švedska, ki je med letoma 2017 in 2022 vodila lestvico, ter Finska in Nizozemska.

Skupino močnih inovatork sestavljajo Belgija, Avstrija, Irska, Luksemburg, Nemčija, Ciper, Estonija in Francija. Slovenija se uvršča med zmerne inovatorke skupaj s Španijo, Češko, Italijo, Malto, Litvo, Portugalsko, Grčijo in Madžarsko. Inovacijska uspešnost EU-ja se je med letoma 2023 in 2024 povečala za 0,5 odstotka.

Poročilo uvršča Hrvaško, Poljsko, Slovaško, Latvijo, Bolgarijo in Romunijo med nastajajoče inovatorke. Estonija je letos napredovala iz skupine zmernih v skupino močnih inovatork, medtem ko je Belgija zdrsnila iz vodilnih v kategorijo močnih inovatorjev.

Razlike med močnimi in zmernimi inovatorji so manjše

Evropska komisija opaža, da so se razlike med močnimi in zmernimi inovatorji med letoma 2017 in 2024 zmanjšale, medtem ko so se razlike med vodilnimi in nastajajočimi inovatorji povečale. Komisija izpostavlja tudi zemljepisne razlike v inovacijski uspešnosti, saj so vodilni in močni inovatorji predvsem v severni in zahodni Evropi, zmerni in nastajajoči inovatorji pa v južni in vzhodni Evropi. Od leta 2017 se je inovacijska uspešnost EU-ja povečala za deset odstotkov.

EIS je letna publikacija Evropske komisije, ki ocenjuje inovacijsko uspešnost držav članic EU-ja, sosednjih evropskih držav in izbranih svetovnih konkurentov na podlagi 32 kazalnikov. Letos prvič zajema vse članice EU-ja, 12 sosednjih evropskih držav in z manjšim sklopom kazalnikov tudi 11 svetovnih konkurentov.

Širša analiza je pokazala, da se mednarodno okolje spreminja. Švica je najbolj inovativna evropska država, Južna Koreja pa najbolj inovativna svetovna tekmica. Kitajska je presegla Japonsko in zmanjšuje razliko v primerjavi z EU-jem. EU ohranja trden položaj na svetovni ravni, a se še vedno sooča z izzivi na področjih, kot so intelektualna sredstva, sodelovanje med inovativnimi malimi in srednje velikimi podjetji ter izdatki za raziskave in razvoj v poslovnem sektorju.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels

Exit mobile version