ECB preiskuje, koliko razmere v Credit Suisse škodijo evroobmočju

Evropska centralna banka (ECB) je stopila v stik s sistemsko pomembnimi posojilodajalci v evroobmočju. ECB jih bo zaslišala glede izpostavljenosti do švicarske banke Credit Suisse v težavah, sklicujoč se na dva vira v nadzorni službi ECB navaja Reuters. Eden od virov je poudaril, da so težave Credit Suisse po njihovem mnenju specifične za švicarsko banko in niso sistemske narave.

Delnice švicarske banke so padle

Wall Street Journal je o tem, da nadzorniki ECB preiskujejo finančne vezi med Credit Suisse in bankami v evroobmočju, poročal prvi. Tudi ta medij se je pri poročanju skliceval na dobro obveščene vire. Delnice Credit Suisse so padle za 20 odstotkov. Njen največji delničar je namreč objavil, da je ne more več podpirati. Izvršni direktor pa je ponovno poudaril finančno moč banke.

Švicarska banka je v torek poročala, da je v svojih računovodskih poročili za leti 2021 in 2022 odkrila “pomembno slabost”. Credit Suisse v poslovnem poročilu za leto 2022 navaja, da notranji nadzor računovodskega poročanja do 31. decembra 2022 in 2021 ni bil učinkovit. Prav tako niso bili učinkoviti postopki nadzora in razkrivanja.

Ugotovljene so bile “pomembne slabosti”. Omenjene slabosti so povezane z dejstvom, da ni bil zasnovan in uporabljen učinkovit proces ocenjevanja tveganja za identifikacijo in analizo možnosti objave netočnih podatkov o poslovnih rezultatih, ugotavlja Credit Suisse.  

Prejšnji teden je banka preložila poročila za leto 2022.

“Slabosti” so povzročile popravke konsolidiranih izkazov za tri leta, ki so se končala 31. decembra 2021. Banka je prejšnji teden odložila objavo poročila za leto 2022. Pred tem je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) banko pozvala k tehnični oceni prilagojenih konsolidirane podatke o denarnih tokovih za leti, ki so se končali 31. decembra 2020 in 2019 ter na nadzoru. 

Banka je lani po zadnjih podatkih zabeležila bistveno večji odliv denarnih vlog in neto odliv sredstev. Odliv se je medtem umiril. Trend pa se do dneva objave zadnjega poročila ni spremenil. Banka je zato po zadnjem poročilu delno sprožila mehanizme varovanja likvidnosti.

Credit Suisse je danes sporočila, da si bo pri švicarski centralni banki, da bi okrepila likvidnost izposodila do 54 milijard dolarjev

Credit Suisse je danes sporočila, da si bo pri švicarski centralni banki, da bi okrepila likvidnost in zaupanje vlagateljev, izposodila do 54 milijard dolarjev.

Sporočilo švicarske banke je pomagalo zaustaviti močno prodajo na finančnih trgih v azijskem jutranjem trgovanju v četrtek. Vlagatelji so namreč zaskrbljeni zaradi morebitnih kopičenj svetovnih bančnih depozitov.

V svoji izjavi v četrtek zgodaj je Credit Suisse dejala, da bo izkoristila možnost, da si pri centralni banki izposodi do 50 milijard švicarskih frankov (54 milijard dolarjev). To je sledilo zagotovilom švicarskih oblasti v sredo, da Credit Suisse izpolnjuje kapitalske in likvidnostne zahteve, ki veljajo za sistemsko pomembne banke in da lahko po potrebi dostopa do likvidnosti centralne banke.

Credit Suisse je prva večja svetovna banka, ki je dobila nujno rešilno bilko po finančni krizi leta 2008. Njene težave so vzbudile resne dvome o tem, ali bodo centralne banke sposobne vzdrževati svoj boj proti inflaciji z agresivnimi dvigi obrestnih mer.

Foto: wikimedia