Dopolnjen proračun 2025: Kritike zaradi izpuščenih sprememb

Odbor za finance Državnega zbora (DZ) se danes sestal, da bi obravnaval Predlog Dopolnjenega Proračuna za leto 2025. Kljub pričakovanjem o pomembnih spremembah, ki bi vplivale na proračun, so udeleženci izrazili kritiko, saj teh sprememb v dokumentu ni zaznati.

Predlagani proračun za leto 2025 predvideva 14,6 milijarde evrov prihodkov in 15,86 milijarde evrov odhodkov, kar pomeni napovedani primanjkljaj v višini 1,26 milijarde evrov. V skladu z vladno oceno, ta primanjkljaj predstavlja 1,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), je po nacajanju Forbes, na seji odbora za finance izpostavil finančni minister Klemen Boštjančič.

S predlagano dopolnitvijo se proračun za investicije v rekonstrukcijo cestne infrastrukture ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek, povečuje za 21,5 milijona evrov. Sredstva za to povečanje bodo pridobljena iz splošne proračunske rezerve ministrstva za finance.

V predlog proračuna je vključen tudi vpliv nedavno sklenjenega dogovora o višini povprečnine, ki se dviga na 725 evrov. To povečanje pomeni, da se proračunska poraba zvišuje za več kot 54 milijonov evrov.

Minister Boštjančič je izpostavil, da vlada prepoznava potrebo po spremembah pri plačah in je zato občinam zagotovila dodatna sredstva v višini 20 milijonov evrov za leto 2024 in 34 milijonov evrov za leto 2025. Kljub temu, prerazporeditve denarja za povprečnine iz proračunskih dokumentov še niso razvidne.

Odločitev o ukinitvi obveznega solidarnostnega prispevka ni upoštevana

Razprava med poslanci se je večinoma osredotočila na druge spremembe, ki niso vključene v predlog proračuna. Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je ministra vprašala, zakaj v predlogu, ki ga je DZ prejel 7. novembra, ni upoštevana vladna odločitev o ukinitvi obveznega solidarnostnega prispevka, sprejeta 25. oktobra.

Osnovni predlog proračuna, poslan v DZ konec septembra, je predvideval 304 milijone evrov nedavčnih prihodkov za leto 2025, enako kot v dopolnjenem predlogu, čeprav je bila med tem sprejeta odločitev o ukinitvi prispevka, kar bi lahko zmanjšalo to postavko za 160 milijonov evrov.

Tudi pri prilivih iz davkov od dohodka pravnih oseb ni zaznati sprememb glede na septembrski predlog, ministrstvo za finance je sicer napovedalo dvig davka za dve odstotni točki. Slednje bi lahko v proračun prineslo 130 milijonov evrov letno za prihodnje leto in leto 2025. Razlog za to je, da še nista bila sprejeta zakona, ki potrjujeta navedeni spremembi. Ukinitev solidarnostnega prispevka je del novele zakona o interventnih ukrepih, dvig obdavčitve podjetij pa del zakona o obnovi, oba pa še čakata na odobritev v poslanski obravnavi.

Minister Boštjančič je na koncu poudaril, da Predlog Dopolnjenega Proračuna vsebuje vse učinke zakonodaje, ki je bila sprejeta do dne vložitve predloga dopolnitve v DZ.

vir

Foto: Pixabay

Portal24