Direktorici ZD Ljubljana, kljub odhodu zdravnikov dodatek za delovno uspešnost

Direktorica ZD Ljubljana bo po tem, ko je ZD zapustilo več družinskih zdravnikov in je brez osebnega zdravnika ostalo na tisoče pacientov, dobila dodatek za delovno uspešnost.

Gre sicer za zahtevek za uspešnost v letu 2021. Zavod je takrat zapustilo 11 zdravnikov, leto kasneje jih je odšlo še vsaj 23. Zaprosilo za delovno uspešnost je sicer soglasje Mestnega sveta MOL pridobilo že septembra. Takrat je imel zadržke minister za zdravje.

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič je konec decembra na Mestno občino Ljubljana poslala zaprosilo za soglasje k sklepom Sveta zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za določitev višine dela plače za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2021.

Za dodatek za delovno uspešnost je zaprosila zase, in sicer za dve poziciji – pozicijo direktorice ZD Ljubljana, pa tudi za pozicijo namestnice direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti ZD Ljubljana.

Za mesto direktorice ZD Ljubljana želi pet odstotkov osnovne plače direktorice v obdobju med aprilom in decembrom 2021, kar znaša 993,81 evra bruto. Za mesto namestnice direktorja za razvoj dejavnosti si prav tako obeta pet odstotkov redne delovne uspešnosti, in sicer za obdobje od januarja do aprila 2021, kar znaša 116,17 evra bruto. 

Pet odstotkov dodatka za delovno uspešnost v letu 2021 glede na sklep pripada še strokovni direktorici ZD Ljubljana Tei Stegne Ignjatovič (v obdobju od januarja do decembra 2021), in sicer 1318,05 evra bruto, in direktorju ZD Ljubljana Rudiju Dolšku (v obdobju od januarja do aprila 2021) v višini 628,27 evra bruto. 

V ZD Ljubljana pojasnjujejo, da je izplačilo redne delovne uspešnosti določeno v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.

 “Je zakonska obveza in direktor se izplačilu, ki je del plače, ne more odpovedati,” odgovarjajo. To sicer drži, vendar se delovno uspešnost nagrajuje z do pet odstotki in ne nujno petimi odstotki. Marsikdo se tako sprašuje, zakaj je vodstvo zavoda doseglo najvišji dovoljeni odstotek dodatka, če pa so zdravniki izrazili veliko nezadovoljstvo z delovanjem vodstva. 

Poplas Susičevi očitki o neprofesionalnem odnosu in slabem vodenju

Ministrstvo je v ZD Ljubljana decembra uvedlo celo izredni upravni nadzor, veliko skrb pa je izrazila tudi Zdravniška zbornica. 

“Zaposleni, sploh zdravniki, nikoli ne odidejo samo zaradi prevelike obilice dela, ampak je vedno vzrok tudi to, da njihovo delo, trud in angažma niso cenjeni in da se jih ne spoštuje,” je situacijo komentiral Rok Ravnikar, dr. med. in predsednik odbora za osnovno dejavnost Zdravniške zbornice Slovenije. 

Z očitki o neprofesionalnem odnosu in slabem vodenju direktorice Poplas Susič se je oglasil tudi nekdanji zaposleni, ki je želel ostati anonimen.

V letu 2021, ko je Poplas Susičeva začela voditi ZD Ljubljana in na katerega se izplačilo nanaša, je iz zavoda odšlo 11 zdravnikov družinske medicine. V letu 2022 jih je, kot smo že poročali, odšlo še 23. Po besedah nekdanjega zaposlenega tudi zaradi odnosa direktorice. “Podgane in gnila jabolka, ki odpadajo,” naj bi lani rekla večkrat, njene besede pa naj bi se nanašale na vse, ki so dali v zadnjem času odpoved. 

Glede na merila za doseganje delovne uspešnosti dosegli 100 odstotkov

V ZD Ljubljana pojasnjujejo, da so merila za izplačilo redne delovne uspešnosti določena v Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva. V dokumentaciji, priloženi k sklepom, je zapisano, da so bili na podlagi meril za delovno uspešnost izpolnjeni vsi pogoji. 

Prvi pogoj je poslovna uspešnost zavoda (do 35 odstotkov), drugi strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe (do 30 odstotkov), tretji pa razvojna naravnanost zavoda (do 35 odstotkov). Glede na sklep je vodstvo doseglo vseh 100 odstotkov. 

Vir, Foto: STA

Ne spreglejte…

Janković Loredanu: ZD Ljubljana in direktorico pusti pri miru

Ljubljanski župan Zoran Janković je zdravstvenega ministra Danijela Bešič Loredana opozoril, naj pusti ZD Ljubljana in direktorico pri miru. 

“Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je izdal sklep o začetku izrednega upravnega nadzora v Zdravstvenem domu Ljubljana, prav tako smo začeli izredni upravni nadzor v zdravstvenem zavodu Multimedicus. Ko bo nadzor zaključen, bomo videli, kaj se dogaja, in bomo ukrepali… več tukaj.