DARS za odškodnine na trasi tretje razvojne osi doslej namenil 61 milijonov evrov

Za odškodnine ob odkupih zemljišč in objektov na trasi tretje razvojne ose sever in jug je DARS doslej namenil 61 milijonov evrov. Največ, to je dobrih 27 milijonov evrov so doslej namenili za odkupe na odseku Šentrupert – Velenje. Gradnje tam še ni.

Trasa tretje razvojne osi je predvidena kot povezovalna cesta severne in jugovzhodne Slovenije z državnim avtocestnim križem. Trasa je razdeljena na osem odsekov. Slednji se razvrščajo na prostoru od mejnega prehoda Holmec na meji z Avstrijo do mejnega prehoda Vinica na meji s Hrvaško.

Gradbena dela ponekod stekla

Gradnja se na južnem delu tretje razvojne osi še ni začela. Na severnem delu poteka od oktobra 2020, takrat se je dradnja začela na odseku Velenje–Slovenj Gradec pri Gaberkah. Sklop Gaberke je medtem že zgrajen. Dela trenutno potekajo na sklopih JeninaŠkalsko jezero in Konovo.

Nova časovnica gradnje hitre ceste proti Koroški bo predvidoma znana v maja. Izkazalo se je namreč, da je prišlo do nekaterih zamikov od zastavljenih načrtov. DARS je februarja ocenil, da bi se gradnja odseka Šentrupert–Velenje končala do konca leta 2028. Odseka Velenje–Slovenj Gradec bi se naj končala nekoliko prej. Ali se bodo ti roki lahko kaj spremenili, bo znano predvidoma v maju.

Pred začetkom gradnje hitre ceste mora investitor poleg vseh drugih postopkov izvesti tudi odkupe potrebnih zemljišč in objektov na trasi načrtovane ceste.

Milijoni za odkupe zemljišč

Na DARS-u so za STA pojasnili, da je na odseku Šentrupert–Velenje skupni strošek odkupov nepremičnin doslej znašal 27,2 milijona evrov. Pridobljenih pa je 78 odstotkov dokazil o pravici graditi. Od omenjenega zneska je nekaj manj kot 13 milijonov evrov znašal strošek odkupa zemljišč. 14,3 milijona evrov je bil strošek odkupa 44 objektov. Odkupiti bo treba še objekte dveh lastnikov.

Na odseku Velenje–Slovenj Gradec je skupni strošek odkupov nepremičnin doslej znašal 20,9 milijona. Pridobljenih je 97 odstotkov dokazil o pravici do gradnje. Od omenjenega skupnega zneska je bil strošek odkupa zemljišč 11,4 milijona evrov. 9,5 milijona evrov pa je bil strošek odkupa 17 objektov. DARS mora odkupiti še objekte enega lastnika.

DARS je na južnem delu tretje razvojne osi, na odseku Novo mesto–Maline za prvo in drugo etapo že izvedel vse potrebne odkupe. Skupni strošek odkupov nepremičnin je znašal 11,3 milijona evrov. 8,8 milijona evrov od tega za odkupe zemljišč in 2,5 milijona evrov za odkupe osmih objektov. Za tretjo in četrto etapo odseka Novo mesto–Maline je DARS doslej pridobil 26 odstotkov potrebnih dokazil o pravici do gradnje. Skupni strošek odkupov nepremičnin je znašal 1,9 milijona evrov. 1,2 milijona evrov za odkupe zemljišč, dobrih 734.000 evrov pa za odkupe sedmih objektov.

Vir Foto: STA