CMU: Evropa išče načine za vzpostavitev enotnega trga kapitala

Voditelji EU bodo v Bruslju razpravljali o pomembni iniciativi za oblikovanje Unije kapitalskih trgov (CMU). Ta ključni načrt ima cilj vzpostaviti enoten trg kapitala, ki bo omogočil boljši pretok naložb in prihrankov med državami članicami, s ciljem podpiranja državljanov, podjetij in vlagateljev po vsej Evropi.

Kaj je Unija kapitalskih trgov?

Unija kapitalskih trgov je bila prvič zasnovana leta 2015, ko je nekdanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavil svoje načrte za spodbujanje naložb in finančne integracije znotraj EU. Namen CMU je olajšati pridobivanje sredstev za podjetja iz drugih držav članic, kar bi manjšim podjetjem omogočilo rast in ustvarjanje delovnih mest.

Trenutne ovire in pričakovanja

Kljub desetletju razvoja, je CMU še vedno obtičala v zakonodajnem postopku. Razdrobljeni finančni sistemi v bloku, omejeni z zakoni, ki so specifični za posamezne države, ovirajo čezmejno financiranje. To podjetjem otežuje dostop do kapitala in povečuje odvisnost od bank, kar pa EU dela bolj občutljivo na finančne šoke.

Prednosti CMU

“EU potrebuje boljše financiranje,” je dejala Rebecca Christie, višja sodelavka pri Bruegelu. S CMU bi bila zagotovljena večja odpornost ne samo za vlagatelje, temveč tudi za prejemnike sredstev. Razpršitev naložb med različne vire bi podjetjem zagotovila močnejši in stabilnejši tok financiranja. Poleg tega bi zmanjšala ranljivost podjetij v času gospodarskih kriz, ko je težje zagotoviti posojila.

Zakaj se razlikuje od enotnega trga?

CMU in Enotni trg: Dve ločeni, a medsebojno povezani ideji v Evropski uniji

Unija kapitalskih trgov (CMU) deluje v tesni povezavi s konceptom enotnega trga, vendar pa to nista identična koncepta. Enotni trg je obsežna politika, ki omogoča prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala po vsej EU, medtem ko je CMU osredotočena posebej na finančni sektor.

Transformacijski potencial CMU

Z večanjem naložb bi CMU lahko spodbudila rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi, hkrati pa omogočila tudi večje inovacije. Povečana finančna sredstva bi podjetjem omogočila širitev, kar bi posledično lahko privedlo do nastanka novih izdelkov in tehnologij. To bi ne samo izboljšalo globalno konkurenčnost EU, ampak bi tudi spodbudilo zeleni prehod s povečanjem naložb v zelene obveznice, ki financirajo okolju prijazne projekte.

Zakaj zamude pri izvedbi CMU?

Projekt CMU se sooča z zamudami zaradi svoje kompleksnosti in potrebe po racionalizaciji pravnih pravil držav članic. Politična opozicija, zlasti iz držav, ki so previdne pri prenosu večjega nadzora na Bruselj, dodatno zavira napredek. Nasprotniki izražajo skrbi zaradi potencialnih stroškov za nacionalne finančne industrije in tveganja povečanja razlik med manj in bolj razvitimi trgi.

Evropa pred izbiro

Podporniki CMU menijo, da EU nima druge možnosti kot napredovati, zlasti ob upoštevanju ameriškega zakona o zmanjševanju inflacije, ki usmerja zasebne naložbe v zeleno tehnologijo. Obstaja strah, da bi brez hitre implementacije CMU, EU lahko zaostala.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Freepik