Cene bencina in kurilnega olja od jutri nižje, malenkost višja cena dizla

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 4. junija 2024, do vključno ponedeljka, 17. junija 2024, znašale 1,473 evra za liter bencina, 1,463 evra za liter dizelskega goriva in 1,099 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra za liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14 dnevnem obdobju treba plačati 1,473 evra za liter (pred spremembo 1,495 evra za liter).

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra za liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,463 evra za liter (pred spremembo 1,462 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra za liter, v novem 14 dnevnem obdobju treba plačati 1,099 evra za liter (pred spremembo 1,103 evra za liter).

Marže trgovcev ostajajo omejene v skladu z vladno uredbo, in sicer največ 0,0783 evra za liter dizla, 0,0794 evra za liter NMB-95 ter 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto. Uredba o kategorizaciji državnih cest določa, katere ceste so avtoceste in hitre ceste. Cene naftnih derivatov se bodo še naprej izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen na svetovnem trgu in tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14 dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Portal24; Foto: Freepik