AVK preiskuje podjetja vpletena v dobavo 13.000 računalnikov

Preiskovalci Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) so danes nenapovedano vstopili v prostore štirih podjetij, vključenih v dobavo 13.000 prenosnih računalnikov za slovensko državno upravo. Preiskave so bile izvedene na podlagi odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča in so bile usmerjene proti podjetjem Lancom, Unistar, Gambit Trade in Acord-92. Razlog za preiskave je bil utemeljen sum na sklenitev prepovedanega omejevalnega sporazuma med omenjenimi podjetji.

AVK sumi, da so preiskana podjetja sodelovala pri nedovoljenem dogovarjanju o cenah in usklajenem ravnanju pri oddaji ponudb v postopkih javnih naročil. “Preiskana podjetja naj bi se dogovorila glede cen osebnih računalnikov in si pri tem razdelila naročila ter po tem tudi usklajeno ravnala pri oddaji ponudb,” je pojasnil predstavnik AVK. Posebno pozornost je preiskava pritegnila zaradi javnega naročila ministrstva za digitalno preobrazbo, ki je bilo tudi eden od ključnih razlogov za interpelacijo ministrice Emilije Stojmenove Duh.

Dogovarjanje in usklajeno ravnanje med podjetji bi lahko prizadelo konkurenco, kar je po mnenju AVK nesprejemljivo. “To lahko po navedbah AVK predstavlja omejevalni sporazum in usklajeno ravnanje med podjetjima, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Slovenije in na znatnem delu notranjega trga EU,” so dodali v agenciji.

Preiskava ne prejudicira kršitve zakona

Agencija je v okviru svojih preiskovalnih pooblastil zbrala obsežno dokumentacijo in informacije, ki bodo služile kot dokazi v nadaljnjem postopku. Med preiskovalnimi instrumenti, ki jih AVK uporablja, je preiskava ključnega pomena za odkrivanje morebitnih kršitev konkurenčnega prava.

“Dejstvo, da je bila preiskava izvedena, ne prejudicira kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ali pogodbe o delovanju Evropske unije, niti ne izida samega postopka oziroma njegove uvedbe,” so poudarili.

Omenjena četverica podjetij je bila uspešna na lani objavljenem razpisu ministrstva za digitalno preobrazbo za nakup 13.000 prenosnih računalnikov v skupni vrednosti šest milijonov evrov. Razpis je naletel na številne očitke o nepravilnostih in je bil tudi eden glavnih razlogov za marčno interpelacijo ministrice Emilije Stojmenove Duh, ki jo je sicer uspešno prestala.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v odzivu zapisalo, da preiskava AVK z ministrstvom in delom le-tega ni povezana in ne vpliva na postopek razdelitve prenosnih računalnikov. “Ministrstvo za digitalno preobrazbo je upravičenim šolam in zavodom, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ter občinam prenosne računalnike že razdelilo, preostalih 10.000 pa bo prek javnega poziva Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije razdeljenih socialno najbolj ogroženim, torej upravičencem do otroškega dodatka, uvrščenim v prvi dohodkovni razred, ki imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje,” so pojasnili.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pixabay